• bg22

Haryt

Lomaý satuw enjamlary X79 9 GPU Rig şassi 60MM aralyk, 2U 2000w 2500w 9 GPU magdan grafiki kartalary üçin elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Model:X79

GPU ýeri:9GPU

RTX 3060 lhr bilen işleýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

X79 Rig Case konfigurasiýa sanawy

6

X79 9GPU RIG KESELI

Anakart

LL-BTC79X9 60MM

CPU

2 * LGA (2011 V1 / V2)

SSD

DDR3 8GB

PSU

128G WIN10

Janköýerler

2U PSU 2000W / 2500W

USB

12038 Janköýerler 4500RPM

Tor porty

LAN * 1

GARŞY GÖRNÜŞ

NON (Baglanan grafiki karta gerek)

Kazyýetiň ölçegi

750 * 400 * 178mm

Paketiň ululygy

815 * 465 * 250mm

Agram

16kg

Janköýerler

4500RPM * 5

X79 9GPU Rig doly tizlikde işleýän RTX 3060 alýar

X79 9GPU Rig doly tizlikde işleýän RTX 3060 alýar

X79 9GPU nvidia RTX 3060 LHR gazyp almak üçin düzülendir.60MM aralyk aralygy, goşa protsessor we 10 janköýer, janköýerleri isleg boýunça enjamyň içinde ýa-da daşynda gurup bolýar.DDR3 8GB RAM, 128GB SSD we 2U 2000w / 2500w PSU bilen win10 ulgamy bilen düzülendir we RTX 3060-yň iň ýokary netijelilikde işlemegine mümkinçilik berýär.

Şonuň ýaly-da, X79 enjam korpusy AMD RX 580/590, AMD 5700XT, NVIDIA RTX 3070 / 3060TI / 2060S / 1660s we ş.m. grafiki kartalaryň beýleki modelleri bilen ulanylyp bilner, eger NVIDIA RTX 3080/3090 we CMP 90HX, tok üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna üns bermelisiňiz, sebäbi 3080/3090 / 90HX grafiki kartalaryň sarp edilişi gaty uly, 2500W elektrik üpjünçiligi 9 sany kartoçkany sürüp bilmeýär, şonuň üçin bir wagtda işleýän iki sany elektrik üpjünçiligini ulanmak maslahat berilýär wagt.

 

GPU Mining Rig Customization Service

Wideo karta enjamlarynyň we kompýuter serweriniň lomaý görnüşini lomaý goldaýarys we özleşdirýäris, elektrik üpjünçiligini özleşdirmegi goldaýarys, magdan gazmak üçin ulanylýan elektrik üpjünçiliginden başga-da, kompýuter elektrik üpjünçiligi hem köpçülikleýin öndürilip we özleşdirilip bilner.Zawodymyzda 100-den gowrak adam bar, bu pudakda baý tejribesi bolan 15-20 programma üpjünçiligi topary we 15-20 enjam tehniki topary bar.MES ulgamyny we CMM dolandyryş tertibini durmuşa geçirýäris we dizaýndan, nusga ýasamakdan, taýýar önümleri ibermekden we satuwdan soňky hyzmatdan başlap, satuwdan soň garaşsyz programma üpjünçiligi ulgamy bar, şonuň üçin her ädim önümleriň hil taýdan seslenmegi üçin kepillendirilýär.

1656559249136

Satyn almak prosesi

1 Email E-poçtaňyzy we hasyl maglumatlaryňyzy (ady, salgysy, telefon belgisi, poçta indeksi we beýleki talaplaryňyzy goşmak bilen) sag sag aşaky burçda gözleg iberiň.
2 customer Müşderi hyzmatyna habar beriň, sargyt etmeli önümleriňiziň adyny ýa-da konfigurasiýa sanawyny iberiň, sargyt mukdaryny kesgitläň we müşderi hyzmaty bilen iberiş prosesini we iberiş wagtyny tassyklaň.
3 payment Töleg alanyňyzdan soň, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.Aöriteleşdirilen önüm bolsa, aýratyn kesgitlenýär.
4 a Bir öwrenje bolsaňyz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris, size birnäçe çözgüt hödürläris we size iň amatlysyny saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki: