• bg22

Haryt

Sapphire RX 590 580 8G nitro plus nitro + 8 12 GPU ETH gazyp almak üçin doly enjam 8GPU magdançy AMD grafiki kartalary

Gysga düşündiriş:

Model590

FunksiýaETH ETC

Haşrate: 240Mhs

Wideo ýady: 8gb

Çipler: AMD

Agram20kg

Töleg usulyABŞ dollary| EUR| GBP | CAD | AUD | RUB |USDT (ERC20)/TRC20)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Esasy parametrler

Model

RX590 8GB D5 NITRO +

Çipler

AMD RADEON RX590

Çip öndürijiler

AMD

ÖnümçilikProcess

12nm

Çykyş interfeýsi

2 * HDMI, 2 * Ekran porty, 1 * DVI

Öndürijilik parametrleri

Köp ekranly

5

Oryat ukyby

8 Gb

Oryat görnüşi

GDDR5

Bitadyň giňligi

256BIT

Esasy ýygylyk

1545MHZ

Oryadyň ýygylygy

8000MHZ

Akym prosessor bölümi (SP)

2304

Beýleki parametrler

Atylylygyň ýaýramagy

2 janköýer

Elektrik üpjünçiligi interfeýsi

6pin + 8pin

Ölçegi

262 * 131 * 44mm

sapfir 590 synag

Sapphire 590 nitro plus, häzirki 590/580 seriýasynyň iň ösen wersiýasydyr. 580 bilen deňeşdirilende, “Saphire 590” esasan iki parametr üýtgedi, birinjisi, 14nm P20XTR ewolýusiýasyndan 12nm P30XT çenli, prosesiň üýtgemegi köplenç möhüm bolup durýar grafiki kartanyň täzelenendigini ýa-da ýokdugyny tapawutlandyrmak üçin görkeziji.580-iň öndürijiligi bilen deňeşdirilende 590-dan görýäris, bu grafiki kartanyň yzygiderli täzelenmegi ýaly bolup görünýär.

Indiki, 580-den 1430MHz-den 1560MHz-a çenli ýokarlandyrylan 590-nyň esasy ýygylygy, bu kartoçkanyň işiniň ep-esli ýokarlanmagyny aňladýar.

Häzirki wagtda satuwda bazarda ulanylýan 580/590 grafiki kartoçkalar köp.Sapphire 590 nitro + -nyň has ýokary öndürijiligi sebäpli, bu kartoçka eýe bolan magdançylaryň köpüsi ony satuwa çykarmak islemeýär.Şonuň üçin harytlaryň bazar dolanyşygy kän däl, satuwda Sapphire 580/590 nitro + magdançylary ulanylsa-da, bahasy 590 we 580 grafiki kartanyň beýleki markalaryndan has ýokary.

Safir 590 8GB önüm sergisi

Satyn almak prosesi

1 inqu Gözleg ibermek, aragatnaşyk maglumatyňyzy goýmak üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň.

2 your E-poçtaňyzy iberiň we maglumat alyň (şol sanda: ady, salgysy, telefon, poçta indeksi we beýleki bellikler).

3 payment Töleg alandan soň, harytlar 3 günüň içinde synag, synag wideolary we her kartanyň SN kody düşüriler we müşderi hemme zady tassyklandan soň 3 günüň içinde eltip berer.

4 graph grafiki karta transport zeperini azaltmak üçin grafiki kartalar we şassi aýratyn gaplanýar.

5 begin Bir öwrenje bolsaňyz we magdançynyň size laýyk gelýändigine düşünmeýän bolsaňyz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýagdaýyňyza görä size iň amatly çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen maslahatlaşarys.


  • Öňki:
  • Indiki: