• bg22

Haryt

Onda AK2980 / G16-D8P-65 8 ýeri 55mm 65mm aralyk DDR3 4GB / 8GB RAM 64G / 128G SSD GPU dag magdanlary

Gysga düşündiriş:

Model: AK2980 / G16-D8P-65
Oter: 6/8
Aralyk: 65 / 70mm
RAM: DDR3 4 / 8GB
SSD: 64G / 128G
Kazyýet tarapy: 680 * 385 * 178mm
Agramy: 8,7 kg
Töleg usuly: USD | EUR | GBP | CAD | AUD | RUB | USDT (ERC20 / TRC20)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

ONDA G16-D6P-70

Model

Goldaw

Aýratynlyklary

Parametriň beýany

Kepillik

Anakart

ONDA-G16-D6P-70

6gpu Dik goýmak

70 mm aralyk

80örite 3080 we 3090 üçin

1. Durnukly amal kartany taşlamaýar

2. materialeterlik materiallar

3.Ekklýuziw tehnologiýa anakartlary ýakmaýar

4. Işlemekde we hyzmat etmekde kynçylyk ýok

5. Örän gowy abraý

Üýtgeşik zynjyr dizaýny, harby derejeli gaty döwlet kondensatory, ýeterlik anakart materialy, bortda INTEL CPU, HDMI çykyş interfeýsi, gigabit tor kartasy

12 aý

Kazyýet

ONDA0670-PRO

Ölçegi: 615 * 405 * 178mm, 6 kartoçka 70mm, şassi, 4 aýlawly 4000 aýlawly goşa tor örtügi (import edilýän hereket, güýji tygşytlamak we çydamly), ýokary takyklykly abraziw gurallary

Janköýerler-6 aý
12 aý

SSD

ONDA MSATA 64GB

Çalt we yzygiderli

12 aý

RAM

ONDA 4GB DDR3

Onda aýratyn tehnologiýa, depder ýady

12 aý

PSU

ONDA 2300W 2U

90PLUS ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy elektrik üpjünçiligi, sim geçiriş shemasyny geçirmek, durnukly we hatda häzirki paýlanyşy üpjün etmek, grafiki kartanyň howpsuzlygyny üpjün etmek we durnukly işlemegi üpjün etmek zerurlygy ýok

12 aý

ONDA G16-D8P-65

Model

Goldaw

Aýratynlyklary

Parametriň beýany

Kepillik

Anakart

ONDA-G16-D8P-65

8gpu Dik goýmak

65mm aralyk

Graphli grafiki kartlar üçin ajaýyp goldaw

1 Durnukly amal kartany taşlamaýar

2 materialeterlik materiallar

3 Aýratyn tehnologiýa anakartlary ýakmaýar

4 Işlemekde we abatlamakda kynçylyk ýok

5. Örän gowy abraý

Üýtgeşik zynjyr dizaýny, harby derejeli gaty döwlet kondensatory, ýeterlik anakart materialy, bortda INTEL CPU, HDMI çykyş interfeýsi, gigabit tor kartasy

12 aý

Kazyýet

ONDA0865-PRO

Ölçegi: 680 * 385 * 178mm, 8 karta ýeri 65mm, şassi, 4 aýlawly 4000 aýlawly zorlukly janköýerler, goşa tor örtügi (import edilýän hereket, güýji tygşytlamak we çydamly), ýokary takyk standartlaşdyrylan abraziw gurallary

Janköýerler-6 aý
12 aý

SSD

ONDA MSATA 64GB

Çalt we yzygiderli

12 aý

RAM

ONDA 4GB DDR3

Onda aýratyn tehnologiýa, depder ýady

12 aý

PSU

ONDA 1850W ATX

90PLUS ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy elektrik üpjünçiligi, sim geçiriş shemasyny geçirmek, durnukly we hatda häzirki paýlanyşy üpjün etmek, grafiki kartanyň howpsuzlygyny üpjün etmek we durnukly işlemegi üpjün etmek zerurlygy ýok

12 aý

Onda enjamy her dürli grafiki kartalar üçin amatly.GeForce Nvidia çipleri RTX 3090/3080/3070 / 3060TI / 3060 / 2060S / 2060 / 1660S / 1660TI, CMP 170hHX / 90HX / 50HX / 40HX / 30HX, AMD 6900XT / 6800XT / 6700XT / 6600XT / 580/590 P104 / P106.ETC

Onda enjamy aýratyn tehnologiýa bilen bezelendir.Has çydamly, has durnukly, az ses, has gowy howa çalşygy, anakart ýakylmaz we Hytaýda elmydama gowy marka täsirini ýetirer.

Satyn almak prosesi

1. Gözleg ibermek, aragatnaşyk maglumatyňyzy goýmak üçin müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň
2. Müşderi hyzmatyna, onda enjam korpusynyň haýsy grafiki karta modelini sazlamak üçin ulanylýandygyny habar beriň, Müşderi hyzmaty grafiki karta modeliňize we mukdaryna görä dürli güýç üpjünçiligini düzer.
3. E-poçtaňyzy iberiň we maglumat alyň (şol sanda: ady, salgysy, telefon belgisi, poçta indeksi we biziň bilmek isleýän beýleki belliklerimiz)
4. Töleg alandan soň, enjam 2-3 iş gününiň içinde eltip berer.Adaty ýagdaýlarda, 3-7 günüň içinde halkara ekspress yzarlaýyş maglumatlary alyp bilersiňiz.
5. Enjamyň üýtgemezligini goramak üçin tok üpjünçiligi, anakart we gapak aýratyn gaplanar. Ulgamy gurmak zerur bolsa, müşderi hyzmatyna öňünden habar bermegiňizi haýyş edýäris.Ulgamy gurnamak meýilleşdirilmeli, şonuň üçin eltip bermek wagty iki gün yza süýşüriler.
6. Bir öwrenje bolsaňyz we magdançynyň size laýyk gelýändigine düşünmeseňiz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris we iň hünärli maslahat bereris.

Harytlar we inwentar

onda-g16-d80-65detals1
onda-g16-d80-65detals2
onda-g16-d80-65detals3
onda-g16-d80-65detals4

Haryt wideosy

# TEXTLINK #

  • Öňki:
  • Indiki: