• bg22

Haryt

Nvidia Geforce ASU SROG STRIX RTX 3070 LHR däl 8gb Oýun grafiki kartoçkalary, Ethernet Mining Rig üçin RTX3070 GPU magdan kartasy

Gysga düşündiriş:

ModelRTX 3070

FunksiýaETH ETC

Haşrate: 60Mhs

Wideo ýady: 8gb

Çipler: Nvidia

Tarap: 319 * 140 * 578mm

Agram3kg

Töleg usulyABŞ dollary| EUR| GBP | CAD | AUD | RUB |USDT (ERC20)/TRC20)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa parametrleri

ASUS RTX 3070 ROG STRIX Ak / gara
Wideo ýadyň görnüşi GDDR6X
Wideo ýadyň ukyby 8 Gb
Wideo ýadyň giň bitleri 256bit
Çykyş interfeýsiniň görnüşi: HDMI * 2, DP * 3
Janköýerler 3 sany
Wideo ýadyň ýygylygy 1300-1935MHZ
Tarap 319 * 140 * 578mm
KuwwatSuplyINterface 2 * 8pin

Encyygylyk sazlamalarynda ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-Oýun grafiki kartasynda zawodyň başlangyç ýygylygy 1905MHz, bu RTX3070 Döredijiler neşiriniň adaty 1725MHz-den 200MHz ýokarydyr.

Sowadyş dizaýnynda, ROG Raptor RTX20 seriýaly grafiki kartoçka sowadyş ulgamynyň soňky nesli gaty güýçli bolup, sansyz oýunçylarda gowy täsir galdyrdy.Indi, ROG Raptor RTX30 seriýaly grafiki kartalaryň täze nesli, arka paneli ýaly ýylylyk enjamyny täzeledi we sowadyş görkezijisi hem ajaýyp.

Magdan gazmak üçin ASUS ROG-STRIX-RTX3070, diňe bir hashrat 61-62mh-a ýetip bilmeýär we ýylylyk ýokary däl, 8 GPU doly enjam ROG 3070, hashrat 480mhs-den gowrak, takmynan 1200W energiýa sarp edýär, öndürijiligi gaty durnukly. “ROG STRIX 3070” ajaýyp oýun we magdan öndürijiligi sebäpli ulanylan bazarda gowy bahany alyp biler.

Kripto magdan satyn alyş prosesi

Kripto magdançy satyn almak prosesi
1 customer Müşderi hyzmaty bilen habarlaşmak üçin sahypanyň sag tarapynda "onlaýn hyzmat" ýa-da "habaryňyzy goýuň" düwmesine basyň, WhatsApp ýa-da e-poçtaňyzy goýuň (gaty möhüm), müşderi hyzmaty size 12 sagadyň dowamynda jogap berer.Müşderi hyzmaty habaryňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berer, wagtynda barlamagy ýatdan çykarmaň.
2 customer Müşderi hyzmatyna gözleýän harytlaryňyzyň görnüşini, sanyny, müşderi hyzmaty size zerurlyklaryňyza görä baha berer we halkara iberiş bahasyny, gowşuryş wagtyny we işini hasaplar.
3 payment Töleg alanyňyzdan soň, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.Harytlaryň toparyny has köp kesgitlemek üçin wagt gerek bolsa, gowşuryş wagty aýratyn gepleşik geçirilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: