• bg22

Haryt

Zawod 6/8/9/12 GPU açyk howa çarçuwasy B75 B85 B250 anakart ETH Ethereum grafika kartasy DIY GPU kassasy şassi gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: K812Howa çarçuwasy

GPU ýeri: 8/12 GPU

Grafiki kartlaryň köpüsi bilen işleýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

K812-8 / 12 GPU açyk howa çarçuwasy

Materiallar

1.2M Galvanizli list

Anakart

B75 (65MM) -8GPU

Meýletin zatlar

B75 (70MM) -8GPU

B85 (65MM) -8GPU

B250 (55MM) -12GPU

SSD

Msata 64G / 128G

Meýletin zatlar

RAM

DDR3 4GB / 8GB

DDR4 4GB / 8GB

Meýletin zatlar

Elektrik üpjünçiligi

1800w / 2000w / 2500w / 2800w / 3000w / 3300w

Meýletin zatlar

Çarçuwanyň ululygy

780 * 134 * 134 MM (12GPU)

Packaga Ölçegi

880 * 380 * 145MM (12GPU)

Agram

2.3KG (çarçuwa)

K812 açyk howa çarçuwasy, 1,2 mm galyňlykda güllemeýän galvanizli plastinkadan ýasalýar, özboluşly çörek boýag prosesi könelmegine we ýyrtylmagyna gaty çydamly.Heatylylygyň ýaýramagy nukdaýnazaryndan janköýer, suwuk ýag fanatyndan has çydamly goşa top fanaty bilen enjamlaşdyryldy we fan tizligi 500-4500RPM-den peseldip bilýän tizlik dolandyryjysy bilen enjamlaşdyryldy. gyşda ýeliň tizligi, şeýlelik bilen elektrik energiýasynyň sarp edilişini azaldýar we magdançylaryň howa çalşygyny üpjün etmek üçin tomusda doly tizlikde işläp bilýär.

GPU meselesi üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar

Zawod DIY adaty ETH magdan gaby / kompýuter serweri, grafiki kart gazyp alýan maşyn gurnamasy, grafiki kart gazyp alýan maşyn önümçiligi we lomaý satuwy kabul edýär.Zawodda hünärmen ösüş topary bolan 100-den gowrak adam bar, şol sanda programma üpjünçiligi topary 15-20 adam, apparat tehniki topary 15-20 adam, bu pudakda baý tejribesi bar.Satuwdan soňky programma üpjünçiligi ulgamyna, dizaýndan, önümçilik nusgalaryndan, iberilen taýýar önümlerden we satuwdan soňky hyzmatdan garaşsyz gatnaşýan MES ulgamyny we CMM dolandyryş tertibini durmuşa geçirmek, önümiň hiline jogap bermek üçin her ädim kepillendirilýär.

Satyn almak boýunça görkezmeler

1 the Gözleg bilen habarlaşmak müşderi hyzmatynyň aşaky sag burçunda e-poçtaňyzy iberiň we hasyl maglumatlary (ady, salgysy, telefon, poçta kody we beýleki talaplaryňyzy goşmak bilen) iberiň.

2, müşderi hyzmatyna habar beriň, ahyrky çözgüdi tassyklamak we iberiş prosesini we wagt siklini tassyklamak üçin önümiň konfigurasiýasyny, belgisini sargyt etmeli.

3 payment Töleg alanyňyzdan soň, 3-7 günüň içinde halkara ekspress-iň yzarlaýyş maglumatlaryny alyp bilersiňiz.Customörite önümler, aýratyn kesgitlenen bolsa.

4 a Bir öwrenje bolsaňyz we haýsy magdan enjamynyň size laýykdygyny bilmeýän bolsaňyz, müşderi hyzmatyna habar bermegiňizi haýyş edýäris, ýagdaýyňyza görä siziň bilen maslahatlaşarys we size iň amatly çözgüt hödürläris.


  • Öňki:
  • Indiki: