• bg22

Biz hakda

Biz hakda

takmynan 17

“Guangxi Grayscale intelligence Technology Co., Ltd.” esasan OEM grafiki kartalaryny, serwer korpuslaryny, kompýuter elektrik üpjünçiligini we dürli magdançylar we kompýuter bilen baglanyşykly esbaplary öndürmek, ASIC magdançylaryny abatlamak we bejermek bilen meşgullanýar, Hytaýyň giňişleýin elektron tehnologiýasydyr. kripto sanly walýuta gazyp almak bilen baglanyşykly enjamlar we esbaplar kompaniýasyny öndürmek we satmak.

Elektrik üpjünçiligi we serwer şassisi barada ösen tehnologiýa, berk önümçilik dolandyryşy we ajaýyp hil barlagy ulgamy bar.Müşderilerimize has köp tehniki görkezme we goldaw bermek üçin hünärmen tehniki we müşderi hyzmat toparymyz bar.Başlangyç ýa-da weteran magdançy bolsaňyzam, gazyp almak biziň bilen has aňsatlaşar.Öz önümlerimizden başga-da, ASIC, GPU, PSU we dürli magdançylaryň esbaplary bolsun, doly üpjünçilik zynjyry ulgamymyz bar, müşderiler hemmesini bu ýerde bir duralgada satyn alyp bilerler.

Esasy önümler

Magdan gazmak üçin, isleýän zadyňyz bar!

BITMAIN

Antminer

Whatsminer

Whatsminer

innosilicon

Innosilicoin magdançysy

1246-1

Avalon Miner

ebit

Ebit magdançysy

altyn

Goldshell Miner

3090-ROG-esasy3

Grafika kartasy

HARD DISH

Gaty nahar magdançysy

AWP7

Magdan bölegi

Gözleg we gözleg mümkinçilikleri OEM ODM

lc2

Şahadatnama

şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3

Hyzmatymyz

Kripto gazmak üçin bir nokatly söwda
Kripto gazyp almak üçin ASIC magdançy, GPU magdançy, gaty disk magdançy we magdan bölegini üpjün edip bileris.

ASIC magdançysynyň markasy antminer, Whatsminer, Avalon, Innosilicon, Aladdin, Ebit, StrongU, Goldshell, Ipollo, Yami, Hummerminer esasy akym däl magdançylar we ş.m.
GPU kartasynyň markasy Asus, Msi, Nvidia, Gigabyte, Zotac, Reňkli, girdejili, Inno, Manli, Dell, Asrok, Safir, XFX, Maksun, ýeston we OEM we ş.m.
Magdan bölegi Elektrik üpjünçiligi, Dolandyryş paneli, Dolandyryş tagtasy, GPU Case, Elektrik kabeli we dürli birikdirijiler we ş.m.
Gaty disk magdançysy Serwerler, dürli markalaryň gaty diskleri
bg

“Asic Miner” synagy, abatlaýyş, tozany arassalamak, gaplamak
S9 / S9i / S9j / L2 / L3 + / L3 ++ / T2T / T17 / S17 / M31S / T15 / S19 we dürli modelleriň beýleki ASIC magdançylary ýaly täzelenen magdançylary üpjün edip bileris.Bizden ulanylan magdançy satyn alanyňyzda, synag, tozan arassalamak we täze gaplama üpjün edip bileris.

zd

Oduc Önümiň ösüşi, elektrik üpjünçiligi we şassi serwerini özleşdirmek
Öňdebaryjy gözleg topary, hünärmen tehniki topary we baý önüm bilimleri we önümçilik amaly tejribesi, kompýuter elektrik üpjünçiligini, kompýuter bilen baglanyşykly esbaplary, ýokary energiýa sarp ediji magdançylaryň elektrik üpjünçiligini we beýleki önümleri ösdürmäge, dizaýn etmäge, öndürmäge we satmaga üns berýär.

1

Professional müşderi hyzmaty, baý önüm we önümçilik tejribesi, her dürli meseleler biziň bilen çözülip bilner
Youngaşlar çuňňur bilimleri aňlatmaýar, IT pudagy aslynda ýaşlar dünýäsi, professional müşderi hyzmatymyza ynan.

Tejribeli magdançy bolsaňyz, şol pursatda haýsy modeli saýlamalydygyňyzy bilmän gezip ýörkäňiz müşderi hyzmaty bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Bir öwrenje bolsaňyz we kripto gazmagyň nämedigini, et we BTC-iň gazylyp alynýandygyny bilmeseňiz, müşderi hyzmatyna ýüz tutuň, ol size sabyrlylyk bilen düşündirer.

Enjamyňyz döwülende, enjamy alanyňyzda we ony ýygnap bilmejekdigiňizi, programma üpjünçiligini nädip ýuwmalydygyny we nädip çözmelidigini bilmeseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

“Cryptocurrency” gazyp başlamak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň, hemme zat aňsatlaşýar!

Kerol

Kerol

Nensi

Nensi

TUTU

TUTU